صدارت- بدیل، آپوزیسیون، و آلترناتیوسازی

علی صدارت در مصاحبه با آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید– بدیل، سناریوهای مختلف فروپاشی فیزیکی رژیم، و آلترناتیوسازی تاریخ تولید و انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۸ جولای ۲۰۲۲ جمعه ❊ هر یک روز بیشتری که رژیم ولایت مطلقه  بر اریکه قدرت بماند، خطر سوریه‌ شدن، و عراق شدن، و افغانستان شدن، و لیبی شدن … ادامه خواندن صدارت- بدیل، آپوزیسیون، و آلترناتیوسازی