صدارت: آبان ۱۴۰۱، آبان ۱۳۹۸، و آبان ۱۳۵۷-پهلوی:من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم!

علی صدارت : آبان ۱۳۹۸، و بسیار بیشتر از آن،  آبان ۱۴۰۱، حال و هوایی را تداعی می‌کند که در آبان ۱۳۵۷ شاهد ان بودیم. بعد از شکست چند حکومت در طول مدت اعتراضات مردمی، و بعد از حوادثی چون ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در تهران، و بعد از شکست نخست‌وزیری جعفر شریف‌امامی، نظر و تصمیم محمدرضا پهلوی … ادامه خواندن صدارت: آبان ۱۴۰۱، آبان ۱۳۹۸، و آبان ۱۳۵۷-پهلوی:من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم!