علی صدارت : تحلیل روانشناختی بخشی از جامعه ایرانیان (۱)

ورود اصطلاحات پزشکی، بخصوص فرهنگ لغات متداول  در رشته‌های اعصاب و روان، گریز تازه‌ای نیست که در ادبیات سیاسی امروزه شاهد آن هستیم. فراموشی یا حتی التزهایمر سیاسی تاریخی را به علت مشاهدۀ مکرر عدم بهره‌گیری از پندهای تاریخ، اخیرا زیاد شنیده‌ایم و خوانده‌ایم. شکی نیست که این گونه تمثیل‌ها، رساندن منظور را ساده‌تر می‌کند … ادامه خواندن علی صدارت : تحلیل روانشناختی بخشی از جامعه ایرانیان (۱)