علی صدارت : تحلیلی روانشناختی بخشی از جامعه ایرانیان (۲)

بخش اول این نوشتار، با بررسی خشونت‌هائی که در داخل زندان‌های  رژیم جمهوری اسلامی ایران و آسیب‌های آنها بر هموطنان شروع کردم و از ریشه‌یابی، به رفتارشناسی و سپس به تشخیص و درمان پرداختم. در این بخش به بررسی آسیب‌های ناشی از خشونت‌هائی که شب و روز همۀ ما ایرانیان، هم‌وطنان‌مان در خارج از زندان‌های … ادامه خواندن علی صدارت : تحلیلی روانشناختی بخشی از جامعه ایرانیان (۲)