نسبت دروغ اشعهٌ موی زن، حجاب، و مخالفان حجاب اجباری از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶

همزمان با اعتراضهای زنان دلیر ایران بر علیه حجاب اجباری، دروغپردازیهای زورپرستان بر علیه #بنیصدر ابعاد گسترده‌ای گرفته که حتی عده‌ای متوهم و یا بازی‌خورده و وسیلهٌ دست شده….و یا دروغگو، «با گوش خودشان شنیده‌اند» که او گفته «موی زن اشعه دارد» و باید سوال کرد که چطور ممکن است از این ادعا به این … ادامه خواندن نسبت دروغ اشعهٌ موی زن، حجاب، و مخالفان حجاب اجباری از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶