گوادلوپ، شاه، بختیار، هایزر، سولیوان، کارتر و سایر قدرتها و انقلاب ۱۳۵۷

ویکیلیکس: چرا شاه إصرار داشت حکومت کارتر با خمینی تماس بگیرد؟ تاریخ سند ۱۰ژانویه ۱۹۷۹ برابر با ۲۰ دی ۱۳۵۷ ۱- ژنرال هایزر و من فردا پنجشنبه ۱۱ ژانویه ساعت ۱۱ و نیم، شاه را خواهیم دید تا مفادی که در تلگرام آمده است را به اجرا بگذاریم. ۲ ـ با اینجال، باید بدانید که … ادامه خواندن گوادلوپ، شاه، بختیار، هایزر، سولیوان، کارتر و سایر قدرتها و انقلاب ۱۳۵۷