کلینتون: بیایید بیاد بیاوریم، کسانی که امروز با آنها می‌جنگیم را خود ما در سال۱۹۷۹ تامین بودجه کردیم

کلینتون: بیایید بیاد بیاوریم، کسانی که امروز با آنها می‌جنگیم را خود ما در سال۱۹۷۹ تامین بودجه کردیم “let’s remember here, the people we are fighting today, we funded” ❊ مطلب را به صورت تصویری را همینجا ببینید:  ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊   “…we have history of moving in … ادامه خواندن کلینتون: بیایید بیاد بیاوریم، کسانی که امروز با آنها می‌جنگیم را خود ما در سال۱۹۷۹ تامین بودجه کردیم