صدارت: وژدان احساسی، وژدان‌های انسان و نقش آنها در رویارویی با ناحق‌وندی

علی صدارت: وژدان احساسی، وژدان‌های انسان و نقش آنها در رویارویی با ناحق‌وندی گفتگو، و پرسش و پاسخ در مرکز پژوهش‌های حقوندی تاریخ تولید و انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ شنبه – مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید: ❊ مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:  (امروز متاسفانه استفاده … ادامه خواندن صدارت: وژدان احساسی، وژدان‌های انسان و نقش آنها در رویارویی با ناحق‌وندی