بایگانی روزانه: می 18, 2013

نمایش انتخابات را فعالانه تحریم کنیم !

نمایش انتخابات را فعالانه تحریم کنیم !

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر از مردم دعوت کرده است که در تاریخ ۲۴خرداد در نمایش انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای و انتخابات میان دوره ای مجلس و مجلس خبرگان شرکت کنند تا مطابق خواست آقای خامنه ای با رای میلیونی برای نظام...