بایگانی ماهیانه: فوریه 2015

علی صدارت : من شارلی هستم!... یا نیستم؟

علی صدارت : من شارلی هستم!… یا نیستم؟

۳ اسفند ۱۳۹۳

پرسشی را که عنوان این نوشته انتخاب نموده‌ام، تکراری و قدیم است. قدمت آن را از زبان مولانا در دفتر دوم مثنوی معنوی و در داستان آن مسافر که شب هنگام به خانقاهی رسید و خر خود را به خادم آخور سپرد و برای استراحت به داخل خانقاه پناه برد. صوفیان خانقاه به سراغ...

مأموریت ژنرال هایزر: عملی کردن راه‌حل بختیار با استفاده از کودتای نظامی

مأموریت ژنرال هایزر: عملی کردن راه‌حل بختیار با استفاده از کودتای نظامی

۲۷ بهمن ۱۳۹۳

تازه‌ترین گزارشی که اندرو اسکات کورپر، در 11 فوریه 2015 در گاردین انتشار داده‌ است، متن سند محرمانه‌ای است که بنابر آن، ژنرال هایزر، معاون سرفرماندهی نیروهای ناتو، مأموریت داشته‌است، با توسل به کودتا...

محمود راسخ افشار چشم از جهان فرو بست

محمود راسخ افشار چشم از جهان فرو بست

۱۷ بهمن ۱۳۹۳

محمود راسخ افشاریکی دیگر از مبارزانو طرف‌داران آزادی، دموکراسی، استقلالوعدالت اجتماعی ایران روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳ برابر با سوم فوریه ۲۰۱۵چشم از جهان فرو بست. در تاریخ مبارزات سیاسی معاصر ایران محمود راسخ افشار در زمره آن دسته از...