بایگانی روزانه: نوامبر 29, 2015

علی صدارت : تعادل قوای داخلی و خارجی. سوال و جواب در دانشگاه هامبورگ

علی صدارت : تعادل قوای داخلی و خارجی. سوال و جواب در دانشگاه هامبورگ

۸ آذر ۱۳۹۴

1- شما همیشه و مکررا خشونت را نفی کرده‌اید و مشخصا "خشونت‌زدایی" را مطرح می‌کنید. نظرتان راجع به خشونتی که رژیم بر علیه ایرانیان اعمال میکند چیست و باید چگونه برخورد نمود؟ 2- بسیاری از مردم به مشکلات...