بیانی که در واقع باعث انقلاب ۱۳۵۷ شد و طرح مخفی که اجرا شده و به ضدانقلاب انجامید

بیانی که باعث انقلاب ۱۳۵۷ شد و در واقع مردم از زبان سخنگویی آن‌را جاری کردند، و پیشنهادی که برای سازماندهی مردمی با خوانائی با بیان انقلاب داده شد ولی اجرا نشد، و از سوی دیگر طرح مخفی که اجرا شده و باعث شد انقلاب خشونت‌زدای پیروزی گل بر گلوله، بزودی به ضدانقلاب بیانجامد.  ❊ رئوس مطالب/خلاصه: طرح بر … ادامه خواندن بیانی که در واقع باعث انقلاب ۱۳۵۷ شد و طرح مخفی که اجرا شده و به ضدانقلاب انجامید