صدارت- پیشنهاد جبهه (۸)مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر: شیوه و قلمرو فعالیت‌های دوران گذار (جلسه۸)

۲۱ شهریور ۱۴۰۱

علی صدارت– پیشنهاد جبهه (۸)مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر: شیوه و قلمرو فعالیت‌های دوران گذار (جلسه هشتم)

تاریخ تولید و انتشار:  ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲ دوشنبه

زمان : ساعت ۲۱ به وقت ایران(۹ شب) 

مطلب را به شکل صوتی، در همین‌حا بشنوید:

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید: 

اینستاگرام:

 https://www.instagram.com/tv/Cianh93grjX/ 

یوتیوب:

 https://youtu.be/R010E67NE84 

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

پادکست:

تلگرام:

 https://t.me/sedaratMD/1508 

واتساپ:

در واتساپ با شناسه: 

علی -نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

آدرس مطلب در سایت: 

https://alisedarat.com/1401/06/21/9324/

❊❊❊

فراخوان مجامع اسلامی ایرانیان برای تشکیل جبهه مردمسالاری و مبارزه برای استقرار و استمرار دولت حقوقمدارِ لائیک در ایران

مصوب نشست سراسریِ سال ۱۳۹۰ در مجمع عمومی

 در پی همایش‌های منطقه‌ای و سراسریِ متعددِ چند ساله «مجامع اسلامی ایرانیان»، موضوع مبارزه برای استقرار و استمرار دولت حقوق‌مدارِ لائیک در ایران را به بحث و تبادل نظر گذاشته و همکاری‌ها در جامعه سیاسی و جامعه مدنی را به صورت فعالیت در یک جبهه پیشنهاد کرده است. نتیجه این رای‌زنی‌ها و تبادل نظرها و هم‌فکری‌ها،  به‌صورت یک متن پیشنهادی، به جامعه ارائه شده است. این متن، محصول رایزنی‌های مستمر چند سالۀ باورمندان به این خط فکری است که سرانجام در نشست سراسریِ سال ۱۳۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسیده است. 

تاریخ انتشار:  ۲۰۱۱-۱۰-۳۰

http://majame.com/archive/Articles/pdf/farakhan.htm

تاریخ بازنشر= ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

https://alisedarat.com/1399/02/31/6140/

مقدمه:

اگرچه در این نکته کمترین تردیدی وجود ندارد که میزان ویرانگریهای ناشی از حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، حیات فردی و جمعی اکثریت ایرانیان را به مخاطرۀ جدی انداخته است، همزمان شاهد تحولی اساسی در گفتمانهای ناظر بر شرایط گذار از نظام ولایت مطلقه فقیه و چگونگی استقرار و استمرار مردمسالاری هستیم. «مجامع اسلامی ایرانیان» نیز در همایشهای منطقه‌ای و سراسریِ متعدد چند سال گذشتۀ خود، این موضوع را به بحث و تبادل نظر گذاشته است که به صورت متن زیر ارائه می شود. این متن، محصول رایزنی‌های مستمر چند سالۀ باورمندان به این خط فکریست که سرانجام در نشست سراسریِ سال ۱۳۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسیده است. متن می‌کوشد ابعاد مختلف تلاشهای نظری و عملی برای استقرار مردمسالاری و استمرار دولت حقوقمدار و لائیک را از دیدگاه موازنه عدمی و با شفافیت هرچه بیشتر توضیح دهد.

❊❊❊❊❊

بعد از بحث مقدمه، متن فراخوان که در سه بخش ذیل تنظیم شده است را مورد بحث قرار دادیم:

بخش اول به تحلیل شرایط کنونی و ضرورت‌های ناظر بر شکل‌گیری بدیل مستقل، ملی و دموکراتیک می‌پردازد. 

بخش دوم، اصول بنیادین توافق برای تحقق یک نیروی آلترناتیو را بیان می‌‌کند که از دید ما اصولی حداقلی‌اند.

بخش سوم، برخی روش‌های عملیِ همگرایی و همکاری میان گروهها و هسته‌های مردمسالار را، به عنوان نمونه، ذکر می‌کند.

بخش دوم، به اصول بنیادین توافق در جبهه سیاسی مردمسالار و لوازم آنها می‌پردازد:

۱. اصل آزادی

۲. اصل

۳ .اصل رشد بر میزان عدالت اجتماعی

۴. اصل جمهوریت

۵. اصل بنیاد دولت از بنیاد دینی و مرامی و ایدئولوژیکی

۶. اصل احترام به تنوع قومی و فرهنگی و زبانی در ایران

۷. اصل دفاع از حقوق محیط زیست

۸. آزادی و رسانه های جمعی و عدم سانسور و رشد جریان عادلانۀ خبر و اندیشه

❊❊❊❊❊

امروز، بخش سوم را آغاز می‌کنیم؛ و ابتدا به بحث در باره شیوه و قلمرو فعالیتهای دوران گفتگو می‌کنیم.

شیوه و قلمرو فعالیتهای دوران گذار

هر گونه اتحاد عملی، برای هر هدفی، نیازمند طراحی وسیله‌ای همسو و هم‌هویت با آن هدف است. 

از آنجا که به نظر می‌رسد استقرار و استمرار مردمسالاری در ایران هدف والای اکثریت ملت است، نیروهای سیاسی در این مقطع از مبارزات ملت ایران نیز بایستی، هم در مبانی و ارکان مردمسالاری اشتراک نظر داشته باشند و هم در مورد وسیله‌های همسو با پیشبرد جنبش مردمسالاری توافق کنند. 

«مجامع اسلامی ایرانیان» شکل “جبهه” را ظرف مناسبی برای به رسمیت شناختن تنوع افکار و عقاید شرکت‌کنندگان و نیز ضامنی برای حفظ هویت هر گروه و نیروی سیاسی، در عین اشتراک بر سر ارکان مردمسالاری، می‌‌داند. 

اما برای موفقیت کار جبهه، کلیه شرکت کنندگان در جبهه مردمسالاری بایستی حتی‌الامکان تعریفی مشخص و شفاف و یکسان از اهداف و وسائل پیشبرد مردمسالاری و نیز دارای استراتژی مشخصی در این رابطه باشند، به طوری که کلیه اعضای جبهه ترجمان هدف مشترک گردند. 

بر اساس هدف‌های مشترک، جبهه مردمسالاری می‌بایستی موجودیت مستقلی داشته باشد. 

اصول بنیادین این توافق در بالا آمد. در زیر، با توجه به مطالعات تطبیقی در جنبش‌های مردمسالار، مجموعه روشهایی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند به این هدف کمک کند. بدیهی است این روشها در همه مراحل می‌تواند تکمیل و تکامل هر چه بیشتری بیابد؛

❊❊❊

‌ها در جنگ روانی به دروغ می‌گویند:

«…مردم می‌دانند که چه نمی‌خواهند، ولی نمی‌دانند که چه می‌خواهند…»

که البته این هم یک دروغ دیگری است که ‌ها با و پروپاگندا، به برخی از هم‌وطنان باورانده‌اند!

‌ها در جنگ روانی، با القای ترس و اضطراب از براندازی رژیم ولایت مطلقه، مردم را منفعل می‌خواهند و نبود بدیل را تبلیغ می‌کنند، به‌دروغ می‌گویند:

«…اگر این‌ها بروند، جای اینها چه بیاید…»

در پاسخ به این دروغ‌ها، به این پیشنهادات توجه بفرمایید:

پیشنهاد:

قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه

(به‌همراه سند اساسی دوران برای انتقال حاکمیت به مردم ایران)

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، بهمراه سند حقوقی دوران گذار

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم.  مردم‌سالاری را فقط خود ما مردم می‌توانیم و باید برقرار کنیم، نه ‌ها!»

❊❊❊

پیشنهاد:

رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

https://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

صدارت: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت و از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

❊❊❊

‌ها در جنگ روانی، با القای ترس و اضطراب از براندازی رژیم ولایت مطلقه، مردم را منفعل می‌خواهند. برای پیش‌برد شعار «حفظ نظام، اوجب واجبات است»  به‌دروغ می‌گویند هیچ‌کس برای دوران گذار، برنامه و طرح و پیشنهادی ارائه نکرده است.

این سند، پیشنهادی است برای چگونگی مدیریت دوران و اداره کشور تا زمانی که توسط ما مردم تصویب شود، و دولت دائمی طی انتخابات آزاد، کار خود را شروع کند:

پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه،ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم و باید برقرارکنیم، نه ‌ها!

صدارت : پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

❊❊❊

سلسله بحث‌هایی در باره:

چگونگی تلاش‌ها برای مشارکت هرچه فراگیرتر در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر: 

جبهه؟  حزب؟  هسته؟  انفرادی؟

هر کدام از این روش‌ها، برای خود اهمیت و جا و مکانی دارند. در این سلسله بحث‌ها، به همه آن‌ها خواهیم پرداخت.

در مورد تلاش‌ها از نوع جبهه‌ای، لینک‌های قسمت‌های قبلی این بحث‌ها از این قرار هستند:

جلسه اول:

https://alisedarat.com/1401/05/03/9104/ 

جلسه دوم:

https://alisedarat.com/1401/05/10/9139/ 

جلسه سوم:

https://alisedarat.com/1401/05/17/9171/ 

جلسه چهارم:

https://alisedarat.com/1401/05/24/9229/ 

جلسه پنجم:

https://alisedarat.com/1401/05/31/9256/ 

جلسه ششم:

https://alisedarat.com/1401/06/07/9292/ 

جلسه هفتم:

https://alisedarat.com/1401/06/14/9304/

جلسه هشتم:

https://alisedarat.com/1401/06/21/9324/

جلسه نهم:

https://alisedarat.com/1401/06/28/9336/

جلسه دهم:

https://alisedarat.com/1401/07/04/9348/ 

جلسه یازدهم:

https://alisedarat.com/1401/07/25/9422/ 

جلسه دوازدهم:

https://alisedarat.com/1401/08/02/9545/ 

جلسه سیزدهم:

https://alisedarat.com/1401/08/09/9573/ 

جلسه چهاردهم:

https://alisedarat.com/1401/08/16/9600/

جلسه پانزدهم:

https://alisedarat.com/1401/08/23/9676/ 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.