بایگانی ماهیانه: ژوئن 1981

لحظهٌ صدور دستور سانسور مطلق بنی‌صدر توسط رفسنجانی در کودتای خرداد۱۳۶۰

لحظهٌ صدور دستور سانسور مطلق بنی‌صدر توسط رفسنجانی در کودتای خرداد۱۳۶۰

۳۰ خرداد ۱۳۶۰

بسیاری از ایرانیان، و حتی کسانی که با آقای بنی‌صدر مخالفت‌های عمده‌ای داشته‌اند، امروز به ایشان مراجعه می‌کنند و او را بهترین شخص به عنوان سخنگوی جنبش گذار از ولایت مطلقه، به مردمسالاری می‌دانند.