بایگانی روزانه: می 2, 2014

حفاظت محیط زیست، احقاق حق حیات بشرهای آینده

حفاظت محیط زیست، احقاق حق حیات بشرهای آینده

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

ابعاد اهمیت حفظ محیط زیست(=حیات=زندگی) و فاجعۀ تجاوزها به حقوق بشر توسط رژیم ولایت مطلقه، وقتی ملموس‌تر می‌شود که به محیط زیست از دید حقوق بشری نگریسته شود. حق حیات و زیستن و زندگی در سلامتی از ابتدائی‌ترین حقوق بشر است. احترام به...