بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

روزی که سخنرانی امام؛ بنی صدر را میخکوب کرد

روزی که سخنرانی امام؛ بنی صدر را میخکوب کرد

۲۱ خرداد ۱۳۹۳

هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات، عبور از بحران، خود مواردی از نقش خود را در کودتا علیه آقای بنی صدر در خرداد 60 را روشن می کند. در خاطرات روز 6 خرداد، یعنی چند روز بعد از پیشنهاد بنی صدر برای برگزاری رفراندوم برای خروج از بحران، خوار شدن بنی صدر و لیبرالها...

با تناقض‌زدائی ازتاریخ جعلی رفسنجانی، تاریخ همان‌طور که روی داده‌است بدست می‌آید و راه‌حلهای مسائل اساسی کشور را نیز بدست می‌دهد

با تناقض‌زدائی ازتاریخ جعلی رفسنجانی، تاریخ همان‌طور که روی داده‌است بدست می‌آید و راه‌حلهای مسائل اساسی کشور را نیز بدست می‌دهد

۲۱ خرداد ۱۳۹۳

نشریۀ انقلاب اسلامی در هجرت: سخنان هاشمی رفسنجانی در 28 اردیبهشت 1393، دروغهای فراوانی در بردارند و این دروغها تاریخ جعلی را جانشین...