بایگانی روزانه: سپتامبر 29, 2015

افشای سندی که باعث رسوایی منتشر کننده شد

افشای سندی که باعث رسوایی منتشر کننده شد

۷ مهر ۱۳۹۴

رژیمی که دروغ را زبان رسمی خود کرده‌است به قول خود سندی را منتشر کرده است که دستور بنی‌صدر، در مقام رئیس جمهوری به بانک مرکزی است. نادان نمی‌داند وقتی حقیقت را دروغ می‌کند، مسببان وقوع و ادامه جنگ را رسوا می‌کند. نخست مطلب سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی را می آوریم و سپس توضیحات سایت...