بایگانی روزانه: سپتامبر 6, 2015

اذعان علم به کودتای 28 مرداد

اذعان علم به کودتای ۲۸ مرداد

۱۵ شهریور ۱۳۹۴

«یادداشت های علم» جلد سوم ، 1352 به کوشش علینقی عادلخانی در صفحات 130 و 131 اذعان می کند که 28 مرداد کودتا شده است و اینگونه بیان می کند. یکشنبه ۵۲/۵/۲۸ صبح بر مزار شهدای ۲۸ مرداد و سپهبد زاهدی گل گذاشتم. فاتحه [ای] هم در آرامگاه...