بایگانی برچسب: s

یک مرد، یک تراژدی

یک مرد، یک تراژدی

۱۹ فروردین ۱۳۹۳

بعد از فاجعه ها و جنایت هایی که در بطن وزارت اطلاعات رخ داد و " قتل های زنجیره ای" نام گرفت، وزارت اطلاعات، بفرموده، به کشتنِ " سعید امامی "یکی از امین ترین مدیران ارشد خود مصمم شد تا پرونده ی این قتل ها را ببندد و انگیزه های پس و پشتش را پنهان سازد.