بایگانی ماهیانه: نوامبر 2014

گفت‌وگوی رودرروی ابراهیم اصغرزاده دانشجوی خط امام با آمریکایی که به گروگان گرفته بود

گفت‌وگوی رودرروی ابراهیم اصغرزاده دانشجوی خط امام با آمریکایی که به گروگان گرفته بود

۳ آذر ۱۳۹۳

از آقای لیمبرت که یکی از دیپلمات‌های امریکایی بودند که درماجرای تسخیر سفارت امریکا درتهران درسال ۱۳۵۸ به گروگان گرفته شدند هم چنین آقای ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان پیرو خط امام و طراح...

نظرات و تحلیل آقای بنی صدر در باره جنگ 8 ساله

نظرات و تحلیل آقای بنی صدر در باره جنگ ۸ ساله

۱ آذر ۱۳۹۳

اسناد انگلیسی میگویند به اینکه آقای براون به اتفاق آقای دکتر بختیار نزد صدام رفتند و او را بر انگیختند به حمله به ایران . آقای آلن کلارک وزیر دفاع خانم تاچر در دادگاه ایرانگیت انگلیسی گفت جنگ در سود انگلستان و غرب بود. اسباب ایجاد و ادامه اش را فراهم کردیم.

منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

۲۹ آبان ۱۳۹۳

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است.

ضرورت آلترناتیو از دید ابوالحسن بنی صدر

ضرورت آلترناتیو از دید ابوالحسن بنی صدر

۱۵ آبان ۱۳۹۳

یک خانم فیلسوفی در انگلستان ندریس می کند که یک فهرستی از حقوق انسان را ترتیب داده که شامل منشور حقوق بشر سازمان ملل حقوق انسان در قرآن و حقوق انسانی که فقهای شیعه و سنی بیان کردند به این نتیجه رسیده که کاملترین حقوق...

جنگ 8 ساله ، خدمتها و خیانتها

جنگ ۸ ساله ، خدمتها و خیانتها

۱۰ آبان ۱۳۹۳

یکی از شیوه های تبلیغاتی این است که یک خروار راست را میگویند برای اینکه یک دروغ را هم توی آن بگنجانند . آقای اسماعیل راعی 3 جلد کتاب در باره فراماسونری در ایران نوشت و هشتصد فراماسون را هم معرفی کرد ولی دریک صفحه از آن کتاب هم عکس عضویت...