بایگانی برچسب: s

پیام نوروزی "همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران"

پیام نوروزی “همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران”

۱ فروردین ۱۳۹۲

نوروز باستانی جشن توازن، تعادل در طبیعت یعنی عدم تبعیض و بیانگر فرهنگ مشترکی می‌باشد که از گوشه های چین و روسیه تا جزایر خلیج‌ فارس و دریای عمان، از هند وافغانستان و تاجیکستان تا ترکیه و سوریه و...