بایگانی برچسب: s

ترور، فرآوردۀ مدار بستۀ سلطه‌ گر - زیر سلطه است

ترور، فرآوردۀ مدار بستۀ سلطه‌ گر – زیر سلطه است

۲ آذر ۱۳۹۴

از آقای بنی‌ صدر دعوت شده بود در باشگاه ۴۴ سخنرانی کند. این باشگاه که در ۱۹۴۴، در شهر شودو فون سوئیس تأسیس شده‌ است، از صاحبان اندیشه دعوت به سخنرانی می‌ کند. شخصیت‌ های علمی و سیاسی و...

جلسه سخنرانی و بحث آزاد

جلسه سخنرانی و بحث آزاد

۷ فروردین ۱۳۹۲

جلسه سخنرانی و بحث آزاد، بیستم آوریل در پاریس امین بیات اصول پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان و بیلان سال ۱۳۹۱ ژاله وفا انتخابات پیش روی و موضع همبستگی ملی جمهوریخواهان فرهنگ قاسمی موانع و راهکار های همبستگی ملی جمهوریخواهان...