بایگانی ماهیانه: نوامبر 2013

سیاست ویرانگر اتمی جمهوری اسلامی

سیاست ویرانگر اتمی جمهوری اسلامی

۲۸ آبان ۱۳۹۲

بیش از دوازده سال است که بحران اتمی ادامه دارد و رژیم ولایت فقیه امروز کار را بجایی رسانده که به ناچار به دنبال مفری از این بحران خود ساخته است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد مانندگذشته، برخلاف واقعیتهای مسلم خود را در این کشمکش...

اطلاعیۀ: سیاست ویرانگر اتمی جمهوری اسلامی

اطلاعیۀ: سیاست ویرانگر اتمی جمهوری اسلامی

۲۸ آبان ۱۳۹۲

بیش از دوازده سال است که بحران اتمی ادامه دارد و رژیم ولایت فقیه امروز کار را بجایی رسانده که به ناچار به دنبال مفری از این بحران خود ساخته است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد مانندگذشته، برخلاف واقعیتهای مسلم خود را در این کشمکش پیروز نشان دهد. مطالعه توانایی های...

بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران هشدارنسبت به تشدید جو قتل، خشونت و اعدام

بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران هشدارنسبت به تشدید جو قتل، خشونت و اعدام

۱۵ آبان ۱۳۹۲

متاسفانه در روزها و هفته های اخیر شاهد موج جدیدی از تشدید خشونت و خون ریزی و قتل در کشور در قالب افزایش صدور حکم های اعدام، انتقام گیری های شنیع ، تجاوزهای مسلحانه از آن سوی مرزهای کشور...