بایگانی ماهیانه: دسامبر 2013

نباید قدرت خارجی را در امور داخلی دخالت داد

نباید قدرت خارجی را در امور داخلی دخالت داد

۲ دی ۱۳۹۲

این گزارش مربوط به چهار سال پیش از انقلاب است. همانطور که در این گزارش ملاحظه میکنید، عراق از گروههایی که خود را نماینده اقلیتهای ایرانی میدانستند نیز برای پیشبرد سیاستهای خود استفاده میکرد. این سیاست که در زمان شاه صورت گرفته بود، بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و کار به...

صدارت :ابهام در لائیسیته و مذهب شیعه

صدارت :ابهام در لائیسیته و مذهب شیعه

۲۴ آذر ۱۳۹۲

امروز بیش از پیش لازم است که همۀ افراد و جریانهای مختلف سیاسی در شفافیت کامل در باب باورمندی و عقیده‌مندی، چه در قلمرو عقیده‌های دینی و چه در زمینۀ باورهای غیردینی، با جامعه سیاسی و مدنی تعامل نمایند. این وظیفۀ ضروری در پیشبرد مردمسالاری، یعنی شفافیت در پندار و...