بایگانی روزانه: فوریه 11, 2014

اطلاعیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب ایران

اطلاعیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب ایران

۲۲ بهمن ۱۳۹۲

سی و پنج سال ازانقلاب بیست و دوم بهمن سال پنجاه و هفت مردم ایران میگذرد؛قیام شکوهمندی که متأسفانه امروز از شکوهمندی آن تنها در خاطره ها ای باقی مانده است. این انقلاب علیه رژیم استبدادی و...