بایگانی ماهیانه: مارس 2014

Firewall: Inside the Iran-Contra Cover-up

Firewall: Inside the Iran-Contra Cover-up

۱ فروردین ۱۳۹۳

The death of Iran-Contra special prosecutor Lawrence Walsh on Wednesday at the age of 102 marked the passing of what is now rare in the American Establishment, a person who...

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

۲۴ اسفند ۱۳۹۲

نهادها و سازمان های غیردولتی وتمام امضاكنندگان «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» در همایشی كه در تاریخ ششم تا نهم ژوئیه ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد، اعلام كردند كه: با توجه به مقدمه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) كه در آن...