بایگانی روزانه: آوریل 19, 2015

توافقی یک جانبه علیه ایران - مصاحبه هافینگتون پست با ابوالحسن بنی صدر

توافقی یک جانبه علیه ایران – مصاحبه هافینگتون پست با ابوالحسن بنی صدر

۳۰ فروردین ۱۳۹۴

اول باید بگویم "برنامه جامعه اقدام مشترک" یکطرفه است. چرا؟ در حالی که ایران متعهد شده به مسئولیت هایش عمل کند، گروه 5+1 و اتحادیه اروپا تنها تعهد کرده اند که تحریمها را تعلیق، و نه لغو کنند. حتی این تعهد...