بایگانی روزانه: آوریل 21, 2015

قمار هسته ای وتلاش برای پاک کردن حافظه یک ملت

قمار هسته ای وتلاش برای پاک کردن حافظه یک ملت

۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

ام ولایت فقیه سومین بحران عظیمی را که خود ساخته وپرداخته بود با سرکشیدن جام زهری دیگر که باوقاحتی تمام آنرا شربتی گوارا نیز وانمود می کند و با باج دادن عظیم از حقوق ملی به پایان برد. اما زنهار که...

دروغ سلاح هسته ای، و تلاش اوباما در مذاکرات

دروغ سلاح هسته ای، و تلاش اوباما در مذاکرات

۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

توافق هسته ای اخیر برخلاف آن چه می نماید، برای طرف آمریکائی از اهمیت بیشتری برخوردار است، و بیشتر به امور داخلی آن کشور بازمی گردد. اما در صورت موفقیت کامل که بعید به نظر می رسد، تاثیرات فراوانی بر نظام منطقه، بلکه بر نظام جهان خواهد داشت...

چگونه توافق لوزان پرده از فریب سیاست هسته‌ای برکشید

چگونه توافق لوزان پرده از فریب سیاست هسته‌ای برکشید

۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

رژیم‌های استبدادی از شفافیت هراسان‌اند. به هنگام امضای یک قرارداد بین المللی دیگر نمی‌توان واقعیت را با شعار پوشاند. در یک قرارداد و یا توافق بین المللی، به شرط اینکه مخفی نباشد، معلوم می‌شود چه...