بایگانی روزانه: آوریل 11, 2015

درس‌هايی که تفاهم‌نامه لوزان نگرفت

درس‌هایی که تفاهم‌نامه لوزان نگرفت

۲۲ فروردین ۱۳۹۴

آيا آنها که می‌گويند ديپلماسی زبان مصلحت است، مرادشان از مصلحت همين مصلحت است؟ آيا مردم ايران از صدها ميليارد دلار هزينه‌های انجام شده درباره پروژه هسته‌ای کردن کشور و يا به قول خودشان پيوستن به باشگاه هسته‌ای جهان، کمترين اطلاعی دارند؟