بایگانی ماهیانه: ژوئن 2015

Buying the War: How Big Media Failed Us

Buying the War: How Big Media Failed Us

۱ تیر ۱۳۹۴

In 2003, the United States pre-emptively attacked Iraq in a war that would last for eight years claiming an estimated189,000 lives, costing over $2 trillion and causing untoldeconomic and...

گاهشمار بهار 1360

گاهشمار بهار ۱۳۶۰

۳۱ خرداد ۱۳۹۴

بني صدر اعلام مى كند : خطاب من به امام و مردم ایران است هر اندازه آزادى ضرر داشته باشد هزار یك استبداد ضرر ندارد. بدون آزادى، استقلال بدست نمي آید و بدون این دو اسلام بي محتوى است. بنى صدر پیشنهاد مراجعه به مردم و رفراندوم را میکند. او مى گوید...

در هنگام بازداشت موقت و بازجویی، چه باید کرد؟

در هنگام بازداشت موقت و بازجویی، چه باید کرد؟

۳۰ خرداد ۱۳۹۴

یکی از اتفاقاتی که معمولا در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهمین سیاسی می افتد، صدور قرار بازداشت موقت است. این قرار در صورتی صادر می شود که شواهد و دلایلی، احتمال مجرم بودن متهم را افزایش دهد یا بیم فرار او وجود داشته باشد. در این شرایط...