بایگانی ماهیانه: ژوئن 2019

محقق: اگر رازداران قتل عام سال۱۳۶۷ راز را آشکار می‌کردند، کسی چون رئیسی نامزد ریاست جمهوری و رهبری نمی‌شد.

محقق: اگر رازداران قتل عام سال۱۳۶۷ راز را آشکار می‌کردند، کسی چون رئیسی نامزد ریاست جمهوری و رهبری نمی‌شد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

    چگونه می‌توان از افرادی که در آن زمان در کمیته‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، دادستانی، اطلاعات نخست وزیری، دادگاههای انقلاب،  قوه قضاییه، و سازمان زندانها گذشت و از این مهم غفلت کرد که رﮊیم با انجام جنایت‌های بعد از کودتای سال 60 ، استقرار جست و جنگ را به مدت 8 سال ادامه داد تا نسلی را از میان بردارد که انقلاب کرده بود و آن جنایت و خیانت را با سرکشیدن جام زهر شکست، تمام نکرده، دست به قتل عام زندانیان سال 67 زد؟