بایگانی ماهیانه: آوریل 2020

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت - پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیش‌گیری از بحران‌های بزرگتر در دوران پساکرونا، نیازمند تغییرات عمده در سیاست‌های کلان در تدبیر امور در مقیاس جهانی است. این تغییرات بدون اینکه خود مردم در میدان ساختن سرنوشت خود حاضر باشند، غیرممکن است،

صدارت : بررسی بحران کرونا از نگاه پزشکی و جنبه‌های دیگر

صدارت : بررسی بحران کرونا از نگاه پزشکی و جنبه‌های دیگر

۲۸ فروردین ۱۳۹۹

با توجه به ابعاد بحران کووید۱۹، در مقدمه بیشتر به مطالب پزشکی پرداختم، ولی باورم این است که اگر با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس ملی، خودمان تدبیر امور خویش را در قلمروهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی در دست نگیریم، رژیم ولایت مطلقه، دانسته و یا ندانسته، با بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و خرافه و تزوير و فسادی که جوهره وجود این رژیم اصلاح‌ناپذیر، و تغییر و تحول‌ناپذیر است، وخامت وضعیت را، بدخیم‌تر خواهد کرد.