بایگانی روزانه: فوریه 25, 2021

نامه و خاطره از آخرین ماهها و روزهای دکتر محمد مصدق 

نامه و خاطره از آخرین ماهها و روزهای دکتر محمد مصدق 

۷ اسفند ۱۳۹۹

دکترمصدق کم تر از دو ماه پس از نگارش این نامه، در سحرگاه روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۴۵، بر اثر سرطان فک، در بیمارستان نجمیه درگذشت. در روزهای واپسین عمر كه شدیدا بیمار بود اجازه داده شده بود به تهران و به بیمارستانی كه فرزندش در آن طبابت می كرد منتقل شود. جز در مورد اعضای فامیل، وی در ممنوع الملاقات بود و روزنامه نگاران حتی اجازه نزدیك شدن به ساختمان بیمارستان را نداشتند.