بایگانی ماهیانه: فوریه 2014

رضا تقوی، رئیس دفتر نخستین رئیس جمهوری ایران چشم از جهان فرو بست

رضا تقوی، رئیس دفتر نخستین رئیس جمهوری ایران چشم از جهان فرو بست

۲۹ بهمن ۱۳۹۲

رضا تقوی، انسان پاکدامنی که عضو وزارت خارجه بود و با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، به دعوت او، ریاست دفتر او را، در آن دوران سخت، برعهده گرفت، در بهمن 1392، در سوئیس، زندگی، در این جهان را، به درود گفت.

اطلاعیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب ایران

اطلاعیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب ایران

۲۲ بهمن ۱۳۹۲

سی و پنج سال ازانقلاب بیست و دوم بهمن سال پنجاه و هفت مردم ایران میگذرد؛قیام شکوهمندی که متأسفانه امروز از شکوهمندی آن تنها در خاطره ها ای باقی مانده است. این انقلاب علیه رژیم استبدادی و...

خاطرات آقای دکتر محمود دلخواسته از تظاهرات ۳۰ خرداد۶۰

خاطرات آقای دکتر محمود دلخواسته از تظاهرات ۳۰ خرداد۶۰

۱۵ بهمن ۱۳۹۲

دراین هیچ شک نیست که سی خرداد شصت یکی از تاریخی ترین و حساسترین روزهای تاریخی دوران معاصر ایران می باشد. روزی که شاید برای حدود 40 دقیقه، امکان آن پیش آمد که جنبش مردمی، پایه های استبداد درحال ظهور بعد از انقلاب را...