بایگانی ماهیانه: آوریل 2015

درس‌هايی که تفاهم‌نامه لوزان نگرفت

درس‌هایی که تفاهم‌نامه لوزان نگرفت

۲۲ فروردین ۱۳۹۴

آيا آنها که می‌گويند ديپلماسی زبان مصلحت است، مرادشان از مصلحت همين مصلحت است؟ آيا مردم ايران از صدها ميليارد دلار هزينه‌های انجام شده درباره پروژه هسته‌ای کردن کشور و يا به قول خودشان پيوستن به باشگاه هسته‌ای جهان، کمترين اطلاعی دارند؟

نوشيدن جام زهر آلود و تفاهم نامه ی خفت بار وننگين

نوشیدن جام زهر آلود و تفاهم نامه ی خفت بار وننگین

۱۷ فروردین ۱۳۹۴

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر در رابطه با نوشيدن جام زهر آلود و تفاهم نامه ی خفت بار وننگين در این گفتگو آقای بنی صدر به نکاتی اشاره می کنند از جمله: شما قبول کردید که برنامه اتمی را...

بنی‌صدر تنها کسی بود که قبل از توافق اتمی، جزئیات آنرا بدرستی پیش‌بینی کرد

بنی‌صدر تنها کسی بود که قبل از توافق اتمی، جزئیات آنرا بدرستی پیش‌بینی کرد

۱۷ فروردین ۱۳۹۴

توافق یک طرفه است. هم بدین خاطر که تعهدها را ایران می‌پذیرد اما، مجازاتها را، بخشی از آنها را، وضع کنندگان به حال تعلیق در می‌آورند و هم بدین لحاظ که کشورهای 5+1 و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی...