بایگانی دسته: برخی اسناد مربوط به 1357

تاریخ را باید همان‌طور که واقع شده‌ است، نوشت

تاریخ را باید همان‌طور که واقع شده‌ است، نوشت

۲۲ آبان ۱۳۹۴

در 17 آبان 1394، دکتر ابراهیم یزدی به سند منتشره توسط بی بی سی پاسخ داده ‌است و این پاسخ را سایت انتخاب منتشر کرده است. انتخاب: دکتر ابراهیم یزدی جوابیه‌ای در رابطه با ادعای بی بی سی در رابطه با...

مأموریت ژنرال هایزر: عملی کردن راه‌حل بختیار با استفاده از کودتای نظامی

مأموریت ژنرال هایزر: عملی کردن راه‌حل بختیار با استفاده از کودتای نظامی

۲۷ بهمن ۱۳۹۳

تازه‌ترین گزارشی که اندرو اسکات کورپر، در 11 فوریه 2015 در گاردین انتشار داده‌ است، متن سند محرمانه‌ای است که بنابر آن، ژنرال هایزر، معاون سرفرماندهی نیروهای ناتو، مأموریت داشته‌است، با توسل به کودتا...